Punkty szkicowania

Można wstawiać punkty do szkiców i rysunków.

Aby utworzyć punkty szkicu, należy:

  1. Kliknąć Punkt (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Punkt.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: Pointer_Point.gif.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić tam punkt.
    Narzędzie Punkt pozostaje aktywne, tak więc możemy kontynuować wstawianie punktów.