Użycie trakcji i pasów w szkicach układu

Relacja Trakcji PM_Traction.gif oraz narzędzie Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif (pasek narzędzi Bloki) pozwalają na użycie szkiców układu do tworzenia następujących mechanizmów:
  • zbiory wielu kół zębatych,
  • koła pasowe i linowe,
  • układy kół łańcuchowych.

Trakcja

Relacja Trakcji tworzy powiązania obrotów elementów szkicu względem siebie poprzez dodanie relacji stycznej pomiędzy blokami, które reprezentują koła pasowe i koła łańcuchowe.

Wideo: Relacja trakcji z wieloma łukami

Wideo: Relacja trakcji z elementami łukowymi i liniowymi

Dodawanie relacji trakcji

Aby dodać relację trakcji, należy:

  1. Naszkicować wiele elementów kołowych lub liniowych reprezentujących koła zębate, mechanizmy zębatkowe itp.
  2. Przekształcić każdy element w odrębny blok.
  3. Dodać relacje i wymiary, aby wyeliminować ruch nie związany z mechanizmem.
    Ograniczyć użycie relacji Nieruchomej, na przykład do środka jednego okręgu. Użyć relacji poziomych i pionowych, wymiarów lub geometrii konstrukcyjnej do zlokalizowania środków dodatkowych kół lub elementów szkicu. Dodanie wielu relacji nieruchomości może spowodować ograniczenie stopni swobody modelu.
  4. W obszarze graficznym wybrać dwa elementy szkicu, do których chcemy dodać powiązania obrotów względem siebie.

Używanie narzędzia Pas/Łańcuch

Aby użyć narzędzia pasa/łańcucha, należy:

  1. Naszkicować wiele elementów kołowych reprezentujących elementy pasa.
  2. Utworzyć blok z każdego elementu szkicu.
  3. Kliknąć Pas/Łańcuch Tool_BeltChain_Assembly.gif (pasek narzędzi Bloki) lub Narzędzia > Elementy szkicu > Pas/Łańcuch.
  4. Dodać relacje i wymiary, aby wyeliminować ruch nie związany z mechanizmem.
  5. Dodać elementy pasa i pas, aby utworzyć mechanizm.