Szkicowanie częściowych elips

Możemy utworzyć częściową elipsę (łuk eliptyczny) z punktu środka, punktu początkowego i punktu końcowego, podobnie jak tworzymy łuk z punktu środka.

Aby utworzyć częściową elipsę, należy:

  1. W otwartym szkicu kliknąć Częściowa elipsa Tool_Partial_Ellipse_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Częściowa elipsa .
    Wskaźnik zmieni się na następujący: pointer_partial_ellipse.gif.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić środek elipsy.
  3. Przeciągnąć i kliknąć, aby zdefiniować jedną oś elipsy.
  4. Przeciągnąć i kliknąć, aby zdefiniować drugą oś elipsy.
    Wytyczna obwodu pozostanie na ekranie.
  5. Przeciągnąć wskaźnik po obwodzie, aby zdefiniować zakres elipsy a następnie kliknąć, aby dokończyć elipsę.