Szkicowanie elips

Aby utworzyć elipsę, należy:

  1. Kliknąć Elipsa Tool_Ellipse_Sketch.gif na pasku narzędzi Szkic lub kliknąć Narzędzia > Elementy szkicu > Elipsa.
    Wskaźnik zmieni się na następujący: pointer4ellipse.gif.
  2. Kliknąć w obszarze graficznym, aby umieścić środek elipsy.
  3. Przeciągnąć i kliknąć, aby ustawić oś dłuższą elipsy.
  4. Przeciągnąć i kliknąć ponownie, aby ustawić oś krótszą elipsy.