Styl splajnów

Narzędzie Splajn stylu Tool_Style_Spline umożliwia szkicowanie krzywych Béziera pojedynczej rozpiętości. Krzywe te pozwalają tworzyć gładkie i niezawodne powierzchnie, i są dostępne w szkicach 2D i 3D.