Formatowanie wymiarów części i szkiców

Wygląd wymiarów części i szkiców można zmieniać.

Kolor i nawiasy Można określić kolory dla różnych typów wymiarów w menu Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory i określić opcję Dodaj domyślnie nawiasy okrągłe w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Wymiary .
Strzałki Gdy wymiar zostaje wybrany, na strzałkach wymiarowych pojawiają się kołowe uchwyty. Gdy klikniemy uchwyt ostrza strzałki (po dowolnej stronie, jeżeli występują dwie dla danego wymiaru), to strzałki zostaną odwrócone na zewnątrz lub do wewnątrz.
Ukrywanie i pokazywanie linii Aby ukryć linię wymiaru lub pomocniczą linię wymiaru, należy kliknąć linię prawym przyciskiem myszy i wybrać Ukryj linię wymiaru lub Ukryj pomocniczą linię wymiaru. Aby pokazać ukryte linie, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy wymiar lub widoczną linie i wybrać Pokaż linie wymiaru lub Pokaż pomocnicze linie wymiaru.
dim_ext_lines.gif
Średnica, Promień lub Wyświetlanie liniowe Można zmienić wymiar na średnicę, promień lub wyświetlanie liniowe. Na ekranie kliknąć prawym klawiszem myszy średnicę, promień lub wymiar liniowy i kliknąć Opcje wyświetlania. Należy wybrać:
display_as_diameter.gif display_as_radius.gif
Wyświetlaj jako średnicę. Ten przykład jest pokazany bez drugiej strzałki. Należy kliknąć Użyj drugiej strzałki z dokumentu, aby wyświetlić obydwie strzałki. Wyświetlaj jako promień
display_as_linear.gif
Wyświetlaj jako liniowy. Ustawia wymiar na styl liniowy (tylko dla wymiarów średnicy).
Można kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać powyższe opcje tylko po uprzednim utworzeniu wymiaru. Jeżeli poddamy wymiar późniejszej edycji, należy kliknąć wymiar prawym przyciskiem myszy i wybrać Opcje wyświetlania, a następnie wybrać spośród powyższych opcji.