Wstawianie wymiarów zależnych

Podczas tworzenia elementów szkicu możliwe jest wstawianie wymiarów zależnych (odniesienia). Jest to przydatne przy przełączaniu wstawiania wymiarów sterujących i zależnych.

Funkcja ta jest dostępna dla linii, prostokątów, okręgów i łuków.
  1. Kliknąć narzędzie szkicowania.
  2. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Regulacja numeryczna szkicu .
  3. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Zależny wymiar szkicu .
  4. W obszarze graficznym kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć Dodaj wymiar .
  5. Naszkicować element.
    Wymiary zależne są wstawiane po utworzeniu elementu szkicu.
    reference_dimensions.gif