Dostosowanie interfejsu użytkownika do makro

Makro można przypisać do przycisku paska narzędzi, skrótu klawiatury lub gestu myszy.

Makro przypisane do jednego typu sterowania interfejsem użytkownika może być przypisane do dwóch innych typów. Na przykład po przypisaniu makra do przycisku paska narzędzi makro jest wyświetlane na kartach Klawiatura i Gesty myszy w oknie Dostosuj. Do makra można przypisać skrót klawiaturowy lub gest myszy.

Makro pozostaje dostępne na kartach Klawiatura i Gesty myszy w oknie dialogowym Dostosuj, pod warunkiem, że jest przypisane do co najmniej jednego typu sterowania interfejsem użytkownika. Usunięcie wszystkich przypisań interfejsu użytkownika skutkuje usunięciem przez oprogramowanie SOLIDWORKS makro z okna dialogowego Dostosuj.

Można na przykład przypisać makro do skrótu klawiaturowego i gestu myszy, a następnie usunąć przypisanie gestu myszy. Makro pozostanie dostępne na kartach Klawiatura i Gesty myszy w oknie dialogowym Dostosuj. Usunięcie również przypisania skrótu klawiaturowego skutkuje brakiem dostępu do makra na listach, gdy okno dialogowe Dostosuj zostanie otwarte następnym razem.