Rejestrowanie i odtwarzanie makr

Makra są to skrypty, które automatyczne uruchamiają operacje w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Makro można utworzyć i zaprogramować poza oprogramowaniem SOLIDWORKS lub zarejestrować w przypadku, gdy przechwytuje sekwencję działań i poleceń wykonanych w oprogramowaniu SOLIDWORKS.

Makro można uruchomić na pasku narzędzi Makro lub w menu Narzędzia.

Można również utworzyć dostosowane makro, uruchamiane za pomocą własnego przycisku na pasku narzędzi lub skrótu klawiaturowego czy gestu myszy.

Nowe makro

Nowe makro można utworzyć na pasku narzędzi Makro lub w menu Narzędzia, a następnie zaprogramować je w aplikacji edycji makr.

Tworzenie nowego makra różni się od rejestrowania makra. Po utworzeniu nowego makra można je zaprogramować bezpośrednio w aplikacji edycji makr takiej jak Microsoft Visual Basic. Po zarejestrowaniu makra tworzymy je w ramach oprogramowania SOLIDWORKS.

Aby utworzyć nowe makro, należy:

 1. Kliknąć Nowe makro Tool_New_Macro.gif (pasek narzędzi Makro) lub kliknąć Narzędzia > Makro > Nowe.
 2. Wpisać nazwę pliku.
 3. Kliknąć Zapisz.
  Aplikacja edycji makr otwiera nowe makro w celu jego zaprogramowania.

Rejestrowanie/Wstrzymywanie makro

Możemy rejestrować operacje wykonywane przy użyciu interfejsu użytkownika SOLIDWORKS i odtwarzać je z użyciem makr SOLIDWORKS.

Makro zawiera odpowiednie odwołania do funkcji interfejsu API, które zostały wykonane, gdy operacje były przeprowadzane z użyciem interfejsu użytkownika. Makro może zarejestrować kliknięcia myszy, wybory menu oraz naciśnięcia klawiszy celem odtworzenia w przyszłości.

Nowe makro można także utworzyć bez jego zarejestrowania.

Aby zarejestrować makro, należy:

 1. Kliknąć Rejestruj/Wstrzymuj makro Tool_Record_Pause_Macro.gif (pasek narzędzi Makro) lub Narzędzia > Makro > Rejestruj.
 2. Wykonać czynności, które należy zarejestrować.
  Aby wstrzymać rejestrację makro, kliknąć Rejestruj/Wstrzymuj makro Tool_Record_Pause_Macro.gif (pasek narzędzi Makro) lub Narzędzia > Makro > Rejestruj. Aby kontynuować rejestrowanie makra, należy ponownie kliknąć Rejestruj/Wstrzymuj makro Tool_Record_Pause_Macro.gif.
 3. Po zakończeniu, kliknąć Zatrzymaj makro tool_Stop_Macro.gif (pasek narzędzi Makro) lub kliknąć Narzędzia > Makro > Zatrzymaj.
 4. W oknie dialogowym wpisać nazwę pliku w polu Nazwa pliku i kliknąć Zapisz. (Rozszerzenie .swp jest automatycznie dodawane do nazwy pliku.)

Uruchom makro

Makro można uruchomić na pasku narzędzi Makro lub w menu Narzędzia.

Aby uruchomić makro, należy:

 1. Kliknąć Uruchom makro (pasek narzędzi Makro) lub Narzędzia > Makro > Uruchom.
 2. W oknie dialogowym odnaleźć plik makro (*.swp, *.swb) i kliknąć Otwórz.
  Jeżeli makro zawiera więcej niż jedną funkcję lub procedurę, uruchomiona zostanie ostatnia procedura bez argumentów w module ostatnio utworzonym w projekcie VBA.

Edytowanie makra

Zarejestrowane makro można edytować lub debugować.

Aby poddać makro edycji, należy:

 1. Kliknąć Edytuj makro tool_Edit_Macro.gif (pasek narzędzi Makro) lub Narzędzia > Makro > Edytuj.
  Makro już edytowane można wybrać bezpośrednio z menu, klikając Narzędzia > Makro. W tym menu wyświetlana jest lista ostatnich dziewięciu edytowanych makr.
 2. W oknie dialogowym wybrać plik makro (.swp) i kliknąć Otwórz.
  Możemy również edytować pliki .swb. Plik .swb po uruchomieniu lub edycji jest automatycznie konwertowany na plik .swp.
 3. Edycja makro. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy użyć pomocy w edytorze makro.)

VBA

Visual Basic for Applications (VBA) jest mechanizmem, który służy rejestracji, uruchamianiu i edytowaniu makr w aplikacji SOLIDWORKS. Zarejestrowane makra są zapisywane jako pliki projektów VBA .swp.

Możemy odczytywać i edytować pliki .swb oraz .swp (VBA) korzystając z edytora VBA. Gdy poddamy edycji istniejący plik .swb, zostanie on automatycznie konwertowany na plik .swp. Możemy wyeksportować moduły do plików, które możemy następnie używać w innych projektach VB.

Możemy użyć VBA do tworzenia formularzy i obsługi interakcji z użytkownikiem przy pomocy zarejestrowanych makr. Więcej informacji na temat VBA można znaleźć w menu Pomoc edytora VBA.

Pliki operacji makro

Pliki operacji makro tworzą operacje zdefiniowane przez aplikację, które można dodać do modelu SOLIDWORKS. Ich efekt na model jest zdefiniowany przez dostosowane programy, które dostarcza użytkownik lub wykonawca niezależnego oprogramowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików operacji makro, należy się zapoznać z Pomocą SOLIDWORKS API.