Ujednoznacznienie pojęć „odbicie lustrzane” i „wersja przeciwnej strony”

Na potrzeby tworzenia odbicia lustrzanego i wersji przeciwnej strony elementów takich, jak elementy szkicu, operacje, części i komponenty złożenia dostępne są różne polecenia. Właściwy rodzaj polecenia zależy od typu elementu, dla którego użytkownik chce utworzyć odbicie lustrzane lub wersję przeciwnej strony.

Środowisko Zadanie
Szkic Tworzenie odbicia lustrzanego istniejących elementów szkicu.


Przy pracy nad szkicem kliknąć Lustro elementów Tool_Mirror_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Lustro.

Patrz Odbijanie w lustrze istniejących elementów szkicu.

Szkic Tworzenie odbicia lustrzanego elementów podczas ich szkicowania.

Przy pracy nad szkicem kliknąć Dynamiczne lustro elementów Tool_Dynamic_Mirror_Entities_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic) lub Narzędzia > Narzędzia szkicu > Dynamiczne lustro.

Patrz Dynamiczne lustro elementów szkicu.

Część Tworzenie odbicia lustrzanego operacji i obiektów w obrębie części.


W przypadku części kliknąć Lustro (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Szyk/Lustro > Lustro.

Patrz Lustrzane odbicia operacji.

Część Tworzenie wersji przeciwnej strony części.

Przy pracy nad częścią wybrać ścianę lub płaszczyznę, względem której ma zostać utworzone odbicie lustrzane, a następnie kliknąć Wstaw > Lustro części.

Patrz Tworzenie wersji przeciwnej strony części.

Złożenie Tworzenie odbicia lustrzanego operacji złożenia.


W przypadku złożenia kliknąć Operacje złożenia (karta Złożenie w menedżerze poleceń CommandManager), a potem Lustro lub kliknąć Wstaw > Operacja złożenia > Lustro.

Patrz Lustrzane odbicia operacji.

Złożenie Dodać kolejne wystąpienie komponentu złożenia, ustawione symetrycznie względem płaszczyzny.


Przy pracy nad złożeniem kliknąć Lustro komponentów (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Lustro komponentów.

Patrz Tworzenie odbitych w lustrze wystąpień komponentów złożenia.

Złożenie Tworzenie wersji przeciwnej strony komponentu złożenia, ustawionej symetrycznie względem płaszczyzny.


Przy pracy nad złożeniem kliknąć Lustro komponentów (pasek narzędzi Złożenie) lub Wstaw > Lustro komponentów.

Patrz Tworzenie wersji przeciwnej strony komponentów złożenia.

Część arkusza blachy Tworzenie odbicia lustrzanego operacji arkusza blachy.


Przy pracy nad arkuszem blachy kliknąć Lustro Tool_Mirror_Features.gif (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Szyk/lustro > Lustro.

Patrz Odbicie lustrzane operacji arkusza blachy.

Część arkusza blachy Tworzenie wersji przeciwnej strony części arkusza blachy.

Przy pracy nad częścią arkusza blachy wybrać ścianę lub płaszczyznę, względem której ma zostać wykonane odbicie lustrzane, a następnie kliknąć Wstaw > Lustro części.

Patrz Tworzenie wersji przeciwnej strony części arkusza blachy.