Zastępowanie odniesień równań dla usuniętych operacji

W przypadku usunięcia operacji, do której odnoszą się równania, mogą wystąpić błędy w równaniach. Błędy występują, gdy równania dla usuniętej operacji zawierają wymiary sterujące. Równania można naprawić, zastępując nieaktualną część równań innymi wymiarami lub zmiennymi w oknie dialogowym Równania.

Aby użyć narzędzia Zastąp odniesienie:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć przycisk Równania OTTool_Equations_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia).
  • Kliknąć Narzędzia > Równania.
  • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Równania FM_equations.gif i wybrać polecenie Zarządzaj równaniami.
 2. Wybrać Widok równania equations_view_icon.
 3. W obszarze Wartość/Równanie, w nieaktualnej części kolumny równań, kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Zastąp odniesienie.
  Nieaktualna część jest wyświetlana na czerwono.
 4. W oknie dialogowym Zastąp wymiar/zmienną wprowadzić ciąg globalnej zmiennej lub wymiaru, aby naprawić nieaktualną część równania, lub wybrać ją w obszarze graficznym.
 5. Wybrać jedną z następujących opcji, aby zastosować tekst zastępczy, a następnie kliknąć przycisk OK:
  • To wystąpienie
  • Wszystkie wystąpienia w tej konfiguracji
  • Wszystkie wystąpienia we wszystkich konfiguracjach