Równania z wykładnikami z liczb ujemnych lub zmiennych

Jeśli używane jest równanie, które zawiera wykładnik z liczbą ujemną lub wykładnik z ujemną zmienną globalną, w oknie dialogowym Równania należy użyć nawiasów, aby zapewnić prawidłowość wyników. Na przykład aby rozwiązać równanie "c" = -3^2, program najpierw rozwiązuje potęgę (^), która wynosi:

 "c" = -3^2
   = -(3^2)
   = -(9)
 

Następnie rozwiązuje jednoargumentowy operator ujemny (-):

 "c" = (-3)^2
   = 9
 

W przypadku, gdy zmienna globalna ma wartość ujemną i konieczne jest obliczenie wykładnika, należy dodać nawiasy wokół zmiennej globalnej w równaniu. Na przykład jeżeli istnieje zmienna globalna "b" = -4 i ma zostać obliczone równanie kwadratowe, należy użyć zapisu "c" = (b)^2. To równanie zostanie rozwiązane w następujący sposób:

 "c" = (b)^2
   = (-4)^2
   = 16