Używanie interfejsu równań

Okna dialogowe Równania, Zmienne globalne i Wymiary zawierają kilka widoków, które umożliwiają tworzenie równań i zarządzanie nimi.