Konfigurowanie równań

Można konfigurować równania i zmienne globalne w taki sam sposób, jak wymiary.

Użytkownik może tworzyć warianty równań i zmiennych globalnych i stosować je do konfiguracji przy użyciu okien dialogowych Równania i Modyfikuj. Można również konfigurować równania i zmienne globalne w tabeli konfiguracji i w różnych menedżerach właściwości PropertyManager dla operacji części i złożeń.

Na przykład gdy tworzone jest równanie w polu Odległość menedżera właściwości PropertyManager Sfazowanie, należy wybrać konfigurację przez wybór opcji z listy opcji konfiguracji , która wyświetla się w polu. Można następnie edytować równanie i przypisać je do różnych konfiguracji przy użyciu okien dialogowych Równania lub Modyfikuj.

Można również określić inną jednostkę miary dla każdej konfiguracji. Na przykład możemy mieć jedną konfigurację gdzie zmienna globalna jest wyrażona w milimetrach i inną, gdzie jest ona wyrażona w calach.

Wybieranie konfiguracji

Aby wyświetlić zmienne globalne, wymiary i równania dla konkretnej konfiguracji, należy kliknąć listę konfiguracji w prawym górnym rogu dowolnego widoku.

Aby zastosować konfigurację do wymiaru lub równania, kliknąć przycisk Konfiguracje configure.png w danym wierszu i wybrać z wysuwanego menu jedną z następujących pozycji:
  • Ta konfiguracja
  • Wszystkie konfiguracje
  • Określ konfiguracje
  • Połącz z konfiguracją rodzica
    Połącz z konfiguracją rodzica jest dostępny, gdy wymiar lub równanie jest częścią wyprowadzonej konfiguracji. Opcja ta łączy nazwę z konfiguracją rodzica.

Używanie właściwości pliku w równaniach dla konfiguracji

W przypadku części, które zawierają skonfigurowane właściwości pliku, należy użyć następującej składni w odniesieniu do właściwości pliku w równaniach:

NazwaWłaściwościPliku@NazwaKonfiguracji@NazwaCzęści.Part

Przykład: w przypadku pierwszej konfiguracji części wartość wymiaru D1@TaCzęść może zostać wyrażona przez równanie D1@TaCzęść = WłaA@Konfig1@TaCzęść.part, gdzie:
  • WłaA to nazwa właściwości pliku
  • Konfig1 jest nazwą pierwszej konfiguracji części
  • TaCzęść.part jest nazwą części

Wartość dla drugiej konfiguracji może zostać wyrażona jako D1@TaCzęść = WłaA@Konfig2@TaCzęść.part, gdzie Konfig2 jest nazwą drugiej konfiguracji.

Jeżeli właściwość pliku WłaA w tym przykładzie zostanie ustawiona na 100 dla pierwszej konfiguracji, wówczas w tej konfiguracji wymiar D1@TaCzęść będzie równy 100, a jeśli WłaA zostanie ustawiona na 200 dla drugiej konfiguracji, wymiar D1@TaCzęść będzie równy 200 w tej konfiguracji.

W przypadku nieokreślenia konfiguracji w równaniu oprogramowanie nie może zwrócić właściwej wartości właściwości pliku dla tej konfiguracji.