Połączone wartości

Połączone wartości (zwane również wspólnymi wartościami lub połączonymi wymiarami) służą do łączenia dwóch lub większej ilości wymiarów bez użycia równań lub złożeń. Gdy wymiary są połączone w ten sposób, można użyć dowolny element z tej grupy jako wymiar sterujący. Zmiana dowolnej z połączonych wartości zmienia wszystkie pozostałe, z którymi jest ona połączona.

Określona nazwa zmiennej staje się nazwą połączonych wymiarów.

Nazwy połączonych wymiarów i ich bieżące wartości pojawiają się:
  • W folderze Równania w drzewie operacji FeatureManager.
  • W oknie dialogowym Równania.
  • W części Wartość / Wyrażenie tekstowe:
    • Na karcie Dostosowane w oknie dialogowym Podsumowanie.
    • W oknie dialogowym Konstrukcja spawana.