Dostęp do okna dialogowego Równania

Wyświetlić okno dialogowe Równania, zmienne globalne i wymiary wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Równania OTTool_Equations_Tools.gif (pasek narzędzi Narzędzia)
  • Kliknąć Narzędzia > Równania.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Równania FM_equations.gif w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Zarządzaj równaniami.