Współużytkowanie równań wśród modeli

Równania i zmienne globalne można współużytkować w różnych modelach.

Istnieje możliwość wyeksportowania wszystkich lub wybranych równań do pliku tekstowego oraz zaimportowania wszystkich równań lub wybranych równań z pliku tekstowego. Plik tekstowy można udostępnić innym częściom i zespołom, które używają tych samych zmiennych globalnych i równań.

Istnieje możliwość utworzenia stałych łączy w plikach tekstowych przy użyciu funkcji Połącz z plikiem zewnętrznym. W ten sposób zmiany w pliku tekstowym zostaną przesłane do całego modelu.

Funkcja Połącz z plikiem zewnętrznym zawsze prowadzi do utworzenia łącza z plikiem zewnętrznym. Procesy Eksport i Import zawierają opcje eksportu i importu jednorazowego bez używania łączy.