Równania w złożeniach

Składnia równań dla odniesień pomiędzy komponentami złożenia jest ładowana automatycznie po wybraniu wymiarów, operacji i zmiennych globalnych w drzewie operacji FeatureManager, w obszarze graficznym, we właściwościach pliku i w oknie dialogowym Równania.

Istniejące równania, które nie są zgodne z tą składnią, są oznaczone jako błędy, ponieważ mogą generować niespójne wyniki. Należy poddać te równania edycji w celu poprawienia składni.

W poniższym przykładzie A1 jest podzespołem A2 zawierającego części P1 i P2:

GV1 i GV2 są zmiennymi globalnymi w dokumentach. Należy użyć następującej składni:

Edytuj cel Odniesienie do Składnia
A2 A2 „GV1” = „GV2”
A2 A1 „GV1” = „GV2@A1<1>.Assembly
A2 P1 „GV1” = „GV2@P1<1>.Part@A1<1>.Assembly
A1 A2 „GV1” = „GV2@A2.Assembly”
A1 A1 „GV1” = „GV2”
A1 P1 „GV1” = „GV2@P1<1>.Part”
P1 A2 „GV1” = „GV2@A2.Assembly”
P1 A1 „GV1” = „GV2@A1<1>.Assembly”
P1 P1 „GV1” = „GV2”
P1 P2 „GV1” = „GV2@P2<1>.Part@A1<1>.Assembly”