Tworzenie równań w oknie dialogowym Modyfikuj

Podczas pracy z modelem można wprowadzać równania i zmienne globalne dla wymiarów bezpośrednio w oknie dialogowym Modyfikuj. Nie ma konieczności otwierania okna dialogowego Równania, zmienne globalne i wymiary, aby utworzyć równanie dla części lub komponentu.

Równania i zmienne globalne utworzone w oknie dialogowym Modyfikuj są uwzględniane w oknie dialogowym Równania.