Modyfikowanie równania

Aby zmodyfikować równanie wymiaru w oknie dialogowym Modyfikuj:

  1. W modelu kliknąć dwukrotnie wymiar, który jest określony równaniem.

    Obok wymiaru zostanie wyświetlona ikona Równania OTTool_Equations_Tools.gif.

    W oknie dialogowym Modyfikuj dla wymiarów zostanie wyświetlona nazwa wymiaru oraz jego bieżąca wartość.

  2. Wykonać edycję równania.
    Można przypisać jednostki miar każdej wartości w równaniu poprzez użycie listy gotowych wartości lub wpisanie jednostki bezpośrednio. W przypadku określenia różnych jednostek miary dla każdej wartości, równanie wykona obliczenia z użyciem jednostek zdefiniowanych w dokumencie.
  3. Kliknąć Przebuduj OTTool_Rebuild_Standard.gif i PM_OK.gif.

Model zostanie przebudowany w oparciu o zmienione równanie.