Tworzenie i edycja równań w oknie dialogowym Równania

Można użyć okna dialogowego Równania, aby tworzyć, edytować i usuwać równania oraz przypisywać równania do innych konfiguracji części lub złożenia. Zmienne globalne i równania są dostępne w jednym miejscu, a menu wysuwane ułatwiają szybkie i dokładne tworzenie zmiennych globalnych i równań.