Łączenie wymiarów przy pomocy zmiennych globalnych

Aby połączyć wartości przy użyciu zmiennej globalnej, w oknie dialogowym Modyfikuj należy:

 1. Dwukrotnie kliknąć wymiar, następnie w oknie dialogowym Modyfikuj wpisać = (znak równości).
  linked_values_1
  Należy wprowadzić znak równości, aby przypisać zmienną globalną do wymiaru. Jeśli znak równości nie zostanie wprowadzony, będzie można utworzyć zmienną globalną, ale nie zostanie ona przypisana do wymiaru.
 2. Wpisać nazwę dla zmiennej globalnej.
  Nazwa pojawi się w kolorze żółtym oraz pojawi się Utwórz zmienną globalną.

 3. Kliknąć Utwórz zmienną globalną.
 4. Kliknąć PM_OK.gif.

  equations_dimension pojawi się obok wymiaru w obszarze graficznym.

 5. Aby przełączyć wyświetlanie wartości i nazw, kliknąć Zmienna globalna przycisk .
  linked_values_3
 6. Znaleźć wymiar, który ma zostać skojarzony ze zmienną globalną. Dwukrotnie kliknąć ten wymiar, następnie w oknie dialogowym Modyfikuj wpisać = (znak równości) i kilka znaków nazwy zmiennej globalnej.
  Wyświetlone zostanie wysuwane menu z nazwą pasującą do wpisanych znaków.
  linked_values_4
 7. Wybrać nazwę zmiennej globalnej i kliknąć PM_OK.gif.
  Obydwa wymiary zostaną połączone ze zmienną globalną.

  linked_values_5
 8. Powtórzyć te czynności w odniesieniu do żądanej ilości wymiarów.
Aby edytować zmienną globalną, należy dwukrotnie kliknąć wymiary i użyć okna dialogowego Modyfikuj lub dokonać edycji danej wartości w oknie dialogowym Równania.

Zmienne globalne są dwukierunkowe, co oznacza, że jeśli w zmiennej globalnej zdefiniowane są dwa lub większa ilość wymiarów, to zmiana dowolnego z nich spowoduje również zmianę pozostałych.