Równania

Wymiary można utworzyć przy użyciu zmiennych globalnych oraz funkcji matematycznych. Istnieje także możliwość utworzenia związku matematycznego między kilkoma wymiarami w częściach i złożeniach.

Możemy użyć następujących zmiennych w równaniach:
  • Nazwy wymiarów
  • Zmienne globalne
  • Inne równania
  • Funkcje matematyczne
  • Właściwości pliku
  • Pomiary wymiaru

Istnieje możliwość użycia dowolnych obsługiwanych operatorów, funkcji lub stałych.