Używanie dostosowanych i domyślnych właściwości pliku w równaniach

Można uwzględniać dostosowane i domyślne wartości właściwości pliku w równaniach dla części i złożeń.

Aby dodać dostosowane i domyślne właściwości pliku do równań, należy:

 1. Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Równania (pasek narzędzi Narzędzia).
  • Kliknąć Narzędzia > Równania.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Równania w drzewie operacji FeatureManager i wybrać polecenie Zarządzaj równaniami.
 2. Wybrać Widok równania .
 3. Wybrać równanie, zmienną globalną lub wymiar.
 4. Za = (znak równości) dodać dostosowaną właściwość, funkcję lub właściwość pliku z menu wysuwanego.
  Ikony wyróżniają zmienne i właściwości pliku:
  Zmienna globalna
  Dostosowana właściwość
  Właściwości domyślne
 5. Kliknąć OK, aby zamknąć okno dialogowe.