Podsumowanie

Można użyć okna dialogowego Podsumowanie, aby dodać więcej informacji w dokumencie części lub złożenia albo w konfiguracji modelu w dokumencie.

Tego typu niestandardowych informacji możemy użyć na poniższe sposoby:

 • Zastosuj na liście materiałów
 • Dodawać skojarzone wymiary w częściach, które automatycznie aktualizują listę materiałów
 • Używać jako kryteria zaawansowanego wyboru w zarządzaniu konfiguracji złożenia
 • Integrować z formatami arkusza rysunku oraz tworzyć łącza notatek do właściwości dokumentu
 • Dodawanie zdefiniowanych przez system, specyficznych dla konfiguracji właściwości masy
Okno dialogowe Podsumowanie można modyfikować poprzez zmianę jego rozmiaru lub zmianę szerokości kolumn, aby pokazać informacje, które w przeciwnym razie zostałyby ucięte.

Oprogramowanie zapisuje zmiany w aktywnym dokumencie. Wprowadzone zmiany są specyficzne dla aktywnego dokumentu i nie wpływają na inne dokumenty.

Wprowadzanie lub wyświetlanie Podsumowania

Aby wprowadzić lub wyświetlić podsumowanie, należy:

 1. Kliknąć Plik > Właściwości.
 2. W oknie dialogowym na karcie Podsumowanie, należy wpisać odpowiednie informacje w polach przeznaczonych na następujące informacje: Autor, Słowa kluczowe, Komentarze, Tytuł oraz Temat.
  System dostarcza w trybie tylko do odczytu Statystykę dotyczącą daty utworzenia dokumentu, daty ostatniego zapisu oraz nazwiska osoby, która zapisała dokument jako ostatnia.
  Jeżeli wstawimy numer identyfikacyjny części w polu Tytuł możemy użyć tego numeru automatycznie podczas tworzenia listy materiałów w rysunku złożenia, które zawiera tę część.