Dostosowywanie formatów arkusza

Formaty arkuszy rysunku można dostosować, aby były zgodnie ze standardowym formatem firmy. Formaty arkuszy dostarczone wraz z oprogramowaniem SOLIDWORKS nie są zgodne z żadnym standardem. Szablony rysunków zawierają notatki łączące do właściwości. Właściwości te pobierają informacje z części, złożenia lub rysunku. Właściwości systemu są dostępne automatycznie przy wstawianiu notatki. Można wprowadzić dostosowane właściwości na karcie Podsumowanie - Dostosowane dla dokumentów odpowiednio rysunku, części lub złożenia.

Na karcie Dostosowane w oknie dialogowym Podsumowanie informacji:

Kliknąć Plik > Właściwości, a następnie kliknąć kartę Dostosowane

Jeżeli tworzymy dostosowane formaty arkusza, należy unikać zastąpienia standardowych formatów arkusza, które są dostarczone z oprogramowaniem. Kiedy instalujemy pakiet Service Pack SOLIDWORKS, standardowe formaty arkusza są zastępowane, włączając dostosowane formaty użytkownika. Dostosowane formaty arkusza należy przechowywać w oddzielnym katalogu.

Właściwości systemu połączone z polami w systemowych formatach arkusza

SW-Nazwa pliku (w polu DWG. NO.)
SW-Skala arkusza
SW-Bieżący arkusz
SW-Arkuszy ogółem

Dostosowane właściwości dokumentów rysunku połączone z polami w systemowych formatach arkusza

NazwaFirmy ZatwierdzenieInżynieryjneDnia
SprawdzonePrzez ZatwierdzenieProdukcyjne
SprawdzoneDnia ZatwierdzenieProdukcyjneDnia
DrawnBy ZatwierdzenieQA
NarysowaneDnia ZatwierdzenieQADnia
ZatwierdzenieInżynieryjne  

Dostosowane właściwości dokumentów części lub złożeń połączone z polami w systemowych formatach arkusza

Następujące właściwości są wypełnione przez plik properties.txt w katalog_instalacyjny/lang/polish.

Opis (w polu TITLE)
Ciężar
Materiał
Zakończ
Poprawka

Właściwości które są wypełnione przez plik properties.txt w katalog_instalacyjny/lang/polish

Opis SprawdzonePrzez Rzutuj
NrCzęści SprawdzoneDnia Stan
Liczba DrawnBy DataUkończenia
Poprawka ZatwierdzenieInżynieryjne NazwaFirmy
Materiał ZatwierdzenieInżynieryjneDnia Dział
Ciężar ZatwierdzenieProdukcyjne Dzielenie
Zakończ ZatwierdzenieProdukcyjneDnia Grupa
WielkośćZapasu ZatwierdzenieQA Autor
JednostkaMiary ZatwierdzenieQADnia Właściciel
Koszt Sprzedawca Źródło
UtwórzLubZakup NrSprzedawcy IsFastener
CzasRealizacji Klient  

Specjalne właściwości SOLIDWORKS

Specjalne właściwości SOLIDWORKS są częścią każdego pliku rysunku:

SW-Autor SW-Data ostatniego zapisu SW-Nazwa pliku
SW-Słowa kluczowe SW-Ostatnio zapisany przez SW-Nazwa folderu
SW-Komentarze SW-Nazwa arkusza SW-Data długa
SW-Tytuł SW-Rozmiar szablonu SW-Data krótka
SW-Temat SW-Skala arkusza SW-Bieżący arkusz
SW-Data utworzenia SW-Rozmiar formatu arkusza SW-Arkusze ogółem (całkowita liczba arkuszy w pliku rysunku)