eDrawings Uwagi

W SOLIDWORKS można wyświetlać uwagi wprowadzane na rysunkach w eDrawings.

Wstawianie pliku uwag eDrawings

Aby wstawić plik uwag eDrawings:

  1. W rysunku kliknąć Wstaw > Plik uwag eDrawings.
  2. W oknie dialogowym Otwórz przejść do pliku uwag (*.markup).
  3. Kliknąć Otwórz.
    Uwagi utworzone w eDrawings pojawią się na rysunku.

Przeglądanie uwag eDrawings

Gdy rysunek zawiera uwagi eDrawings, drzewo operacji FeatureManager zawiera folder Uwagi eDrawings .

Aby ukryć lub pokazać folder Uwagi eDrawings w drzewie operacji FeatureManager, kliknąć polecenie Opcje > Opcje systemowe > FeatureManager . W oknie Ukryj/pokaż elementy drzewa wybrać opcję wyświetlania Uwag eDrawings.

Aby ukryć/pokazać wszystkie uwagi eDrawings:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Uwagi eDrawings i wybrać Ukryj uwagi eDrawings lub Pokaż uwagi eDrawings.

Aby usunąć wszystkie uwagi eDrawings:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy Uwagi eDrawings i wybrać Usuń uwagi eDrawings.

Nie można usunąć pojedynczych uwag.

Aby podświetlić uwagę eDrawings:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć dwukrotnie uwagę do wyróżnienia.

Po przesunięciu wskaźnika nad uwagi w drzewie operacji FeatureManager pojawią się uwagi z eDrawings, dzięki czemu będzie można ustalić, którą z nich należy wyróżnić.