Ustawienia drukowania

Dostosowana grubość linii dla ustawień drukowania

Można ustawiać grubość linii używaną w ustawieniach drukowania dla dokumentów rysunku i szablonów z poziomu właściwości dokumentu rysunku.

Aby ustawić grubość drukowanych linii z poziomu rysunku, należy:

  1. Kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard).
  2. Ustawić grubość drukowanych linii dla dowolnego ustawienia grubości wyświetlanej.


    Można modyfikować grubość drukowanej linii dla dokumentu podczas drukowania poprzez kliknięcie Grubość linii w oknie dialogowym Drukuj.

Ustawianie grubości linii drukowanej

Można ustawiać grubość linii używaną w ustawieniach drukowania dla dokumentów rysunku i szablonów z poziomu właściwości dokumentu rysunku.

Aby ustawić grubość drukowanych linii z poziomu rysunku, należy:

  1. Wybrać Plik > Drukuj i kliknąć Grubość linii.
  2. W części Właściwości dokumentu wybrać Grubość linii.


  3. Zmienić wyświetlane domyślne wartości grubości dla drukowania, zależnie od potrzeb.
  4. Kliknąć dwukrotnie OK.
Aby ustawić grubość drukowanych linii z poziomu rysunku dla szablonów, należy wykonać opisane powyżej czynności i zapisać rysunek jako szablon.