Ustawianie opcji opisywania szczegółów

Możemy ustawić opcje dla różnych aspektów opisywania szczegółów. Opcje te mają wpływ tylko na aktywny dokument.

 1. Kliknąć Narzędzia > Opcje. Na karcie Właściwości dokumentu wybrać:
  Opcja Opis
  Standard projektowania Określa ogólny standard projektowania na poziomie dokumentu oraz zmieniać nazwy, kopiować, usuwać, eksportować i ładować zapisane dostosowane standardy projektowania.
  Strony Adnotacje. Czcionki, załączniki, zera początkowe i końcowe, itd.
  Strony Wymiary. Wyrównanie tekstu, linie wiodące, style strzałek itd.
  Linie środkowe/Znaczniki środka Czcionki, opcje szczelin itd.
  DimXpert Wymiarów Schematy wymiarowania i opcje dla sfazowań, szczelin i zaokrągleń do użycia z narzędziem DimXpert Wymiarów
  Strony Tabele. Różne kontrole dla tabel
  Strony Etykiety widoku. Zawartość i format etykiety dla etykiet widoków szczegółów, przekroju i pomocniczego
  Wirtualne punkty przecięcia Style wyświetlania wirtualnego punktu przecięcia
  Opisywanie szczegółów Filtr wyświetlania, skala tekstu itd.
  Siatka/Przyciąganie Wyświetlanie siatki, odstępy itd.
  Jednostki Określa jak wyświetlane są jednostki
  Krój linii Styl i grubość linii dla różnych typów krawędzi w dokumentach rysunku
  Styl linii Tworzenie, zapisywanie, ładowanie lub usuwanie stylów linii
  Grubość linii Ustawia grubości linii, które najlepiej odpowiadają danej drukarce lub ploterowi
  Jakość obrazu Rozdzielczość ULU/ULW
 2. Zmienić opcje według konieczności.
 3. Kliknąć OK, aby zastosować zmiany i zamknąć okno dialogowe.