Styl

Można definiować style, podobne do stylów paragrafów w dokumentach edytorów tekstów, dla wymiarów i różnych adnotacji (Notatek, Symboli tolerancji położenia i kształtu, Symboli wykończenia powierzchni i Symboli spoin). Kiedy używamy stylów z adnotacjami, można powtórzyć najczęściej używane symbole.

Przy użyciu stylów, można:
  • Zapisać właściwość wymiaru lub adnotacji jako część stylu.
  • Nazwać style, aby umożliwić odniesienia do nich.
  • Zastosować style do licznych wymiarów lub adnotacji.
  • Dodać, aktualizować i usuwać style.
  • Zapisać i załadować style. Można także ładować zapisane style z innych dokumentów i znajdujące się w innych folderach.
  • Można użyć stylów globalnie za pomocą Biblioteki projektu.
Funkcja stylów obejmuje:
  • Przy dodawaniu adnotacji, można wstępnie wybrać element, który używa styl i ten styl stanie się domyślnym dla nowego wymiaru. Jeśli najpierw klikniemy miejsce, to żaden styl nie zostanie użyty dla nowego elementu.
  • Nie można stosować stylów do wymiarów tworzonych za pomocą Objaśnień otworu.
  • Gdy wstawiamy wymiary z części lub złożenia do rysunku za pomocą Wstaw elementy modelu, style wymiarów należą do oryginalnego modelu i nie można przypisać stylów rysunku do wstawionych wymiarów. Zamiast tego, możliwe jest załadowanie stylów części lub złożenia do rysunku. W tym przypadku, zmiany wprowadzone w stylach w rysunkach zmieniają style w dokumencie części lub złożenia.
  • Możliwe jest załadowanie stylów części lub złożenia do rysunku. Zmiany wprowadzone w stylach w rysunkach zmieniają style w dokumencie części lub złożenia.
Rozszerzenia dla stylów to:
Wymiary .sldstl
Notatki .sldnotestl
Symbole tolerancji położenia i kształtu .sldgtolstl
Symbole wykończenia powierzchni .sldsfstl
Symbole spoiny .sldweldstl

Rozszerzenie pliku .sldfvt jest również obsługiwane przez style.