Opisywanie szczegółów - Informacje ogólne

Podczas tworzenia modelu można uwzględnić opisywanie szczegółów (wymiary, notatki, symbole, itd.) a następnie wstawić wymiary i adnotacje z modelu do rysunku przy użyciu:
  • Widoki adnotacji
  • Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu

Przed utworzeniem rysunków, należy przygotować części poprzez zorganizowanie wymiarów, utworzenie konfiguracji i dodanie właściwości. Rysunki z przygotowanych części wymagają mniej manipulacji.W rysunku moszna dodawać wymiary orientacyjne, adnotacje, listy materiałów, tabele poprawek, itd.

Adnotacje oraz wymiary orientacyjne dodane w rysunkach nie mają wpływu na dokumenty części ani złożenia.
Nie możesz stosować adnotacji, w tym wymiarów, do obiektów siatkowych na rysunku, części lub złożeniu.