Menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Elementy modelu:

Na rysunku kliknąć Elementy modelu Tool_Model_Items_Annotation.gif (pasek narzędzi Adnotacja) lub Wstaw > Elementy modelu.

Źródło/Miejsce przeznaczenia

Źródło


Cały model Wstawia elementy modelu dla całego modelu.
model_items_entire_model.gif
Wybrana operacja Wstawia elementy modelu dla operacji wybranej w obszarze graficznym.
model_items_selected_feature.gif
Wybrany komponent (tylko rysunki złożenia). Wstawia elementy modelu dla wybranego w obszarze graficznym komponentu.
model_items_selected_component.gif
Tylko złożenie (tylko rysunki złożenia). Wstawia elementy modelu tylko dla operacji złożenia. Na przykład można wstawić wymiary które znajdują się wyłącznie w złożeniu, takie jak wiązania Odległości i Kątowe.
model_items_only_assy.gif
Importuj elementy do wszystkich widoków Wstawia elementy modelu do wszystkich widoków rysunku na arkuszu. Kiedy opcja jest wyczyszczona, należy wybrać widoki rysunku, do których chcemy importować elementy modelu.
Widok(i) docelowy: Wyszczególnia widoki rysunku, w których zostaną wstawione elementy modelu. Opcja ta jest dostępna kiedy wyczyścimy Importuj elementy do wszystkich widoków.

Wymiary


dim_for_drawing.png Zaznaczone dla rysunku  
Nie zaznaczone dla rysunku  
PM_number_of_instances.png Licznik wystąpień/obrotów Wstawia wartość liczby całkowitej dla Liczby wystąpień w szyku.
model_items_inst_rev_counts.gif
PM-Toleranced_dimensions.png Wymiary z tolerancją Wstawia te wymiary z tolerancjami.
PM_hole_wizard_profiles.gif Profile z kreatora otworów Wstawia wymiary szkicu przekroju poprzecznego dla otworów utworzonych za pomocą Kreatora otworów.
PM_hole_wizard_locations.gif Lokalizacje z kreatora otworów Wstawia wymiary szkicu przekroju poprzecznego dla otworów utworzonych za pomocą Kreatora otworów.
    model_items_hole_wiz.gif
Objaśnienie otworu Wstawia adnotacje objaśnienia otworu do operacji z kreatora otworów.
model_items_hole_callout.gif
  Wyeliminuj duplikaty Wstawia tylko unikatowe elementy modelów. Duplikaty nie są wstawiane.

Adnotacje

Wybrać wszystko. Wstawia poniższe elementy modelu, jeżeli istnieją. W przeciwnym razie, należy wybrać indywidualne elementy według potrzeb.


Notatki Symbole spoiny
Wykończenie powierzchni Oznaczenie lica spoiny
Tolerancje położenia i kształtu Wykończenie
Bazy pomiarowe Oznaczenie gwintu (tylko rysunki złożenia)
Pola odniesienia    

Geometria odniesienia

Wybrać wszystko. Wstawia poniższe elementy modelu, jeżeli istnieją. W przeciwnym razie, należy wybrać indywidualne elementy według potrzeb.


Płaszczyzny Środek masy
Osie PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif Powierzchnie
Początki układów współrzędnych Krzywe
Punkty Punkty wyznaczania trasy

Opcje


Uwzględnij elementy z ukrytych operacji Wstawia elementy modelu dla ukrytych operacji. Aby uniemożliwić wstawianie adnotacji należących do ukrytych elementów modelu, należy usunąć zaznaczenie tej opcji. Filtrowanie ukrytych elementów modelu zmniejsza wydajność systemu.
Użyj umieszczania wymiarów w szkicu. Wstawia wymiary modelu z części w tej samej lokalizacji na rysunku.

Warstwa PM_Layer.gif

Wstawia elementy modelu do określonej warstwy rysunku.