Opisywanie szczegółów i rysunki

Podczas tworzenia modelu można dołączyć opisy szczegółów (wymiary, notatki, bazy pomiarowe, tolerancje geometryczne oraz inne adnotacje). Po utworzeniu dwuwymiarowych rysunków modelu można wstawić wymiary i adnotacje z modelu do rysunku.