Elementy modelu

Możliwe jest wstawianie wymiarów, adnotacji i geometrii odniesienia z dokumentu modelu (części lub złożenia) do rysunku.

Można wstawiać elementy do wybranej operacji, komponentu złożenia, operacji złożenia, widoku rysunku lub wszystkich widoków. Podczas wstawiania elementów do wszystkich widoków rysunku, wymiary i adnotacje pojawią się w najbardziej odpowiednim widoku. Operacje, które pojawiają się w widokach częściowych, takich jak widoki szczegółów lub przekroju, są wymiarowane w pierwszej kolejności w tych widokach.

Aby wstawić elementy modelu do odciążonego rysunku, widok rysunku musi zostać przywrócony do pełnej pamięci.

Ponadto możemy użyć wskaźnika ukrywania/pokazywania pointer_mouse_pan_hide_show.png gdy aktywny jest menedżer właściwości PropertyManager. Lewy przycisk myszy przenosi elementy, a prawy przycisk myszy ukrywa/pokazuje elementy. Gdy wyświetlany jest menedżer właściwości PropertyManager Elementy modelu, ukryte elementy modelu wyświetlane są kolorem szarym.

Elementami modelu można manipulować na poniższe sposoby:
Usuń Aby usunąć elementy modelu, należy użyć klawisza Delete.
Przeciągnij Aby przeciągnąć elementy modelu do innego widoku rysunku, należy użyć klawisza Shift.
Kopiuj Aby skopiować elementy modelu do innego widoku rysunku, należy użyć klawisza Ctrl.

Wstawianie elementów modelu

Aby wstawić istniejące elementy modelu do rysunku, należy:

  1. Kliknąć Elementy modelu Tool_Model_Items_Annotation.gif na pasku narzędzi Adnotacja lub kliknąć Wstaw > Elementy modelu.
    Można również dokonać wstępnego wyboru widoków, operacji lub komponentów, do których chcemy dodać elementy modelu. Można wybrać operacje lub komponenty z drzewa operacji FeatureManager lub obszaru graficznego.
  2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Elementy modelu.
    Wymiary są wstawiane do niewchłoniętych szkiców modelu, tylko jeżeli szkic jest widoczny w rysunku. Aby wstawić wymiary dla nie wchłoniętego szkicu, należy najpierw kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager i wybrać Pokaż. Wymiary należące do nie wchłoniętego szkicu są pokazane lub ukryte w zależności od stanu Pokaż lub Ukryj.
  3. Kliknąć PM_OK.gif.
Kiedy wstawiamy wymiary, oprogramowanie może dostarczyć informacji zwrotnych prowadzących użytkownika. Na przykład jeżeli wszystkie wymiary są już wstawione w widoku, oprogramowanie sugeruje inny widok, o ile to możliwe. Jeżeli nie mogą być wstawione dodatkowe wymiary, oprogramowanie poinformuje użytkownika.

Możliwe jest przełączanie widoczności indywidualnych elementów geometrii odniesienia. Należy kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać Ukryj lub Pokaż.

Importowane adnotacje są wyświetlane w kolorze ustawionym jako Adnotacje (Importowane) a adnotacje odniesienia (dodane w rysunku) są wyświetlane w kolorze ustawionym jako Adnotacje (Nie importowane). Kolory te są określone w menu Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kolory .