DimXpert Wymiarów

DimXpert Wymiarów przyspiesza proces dodawania wymiarów odniesienia poprzez zastosowanie wymiarów w rysunkach w sposób całkowicie definiujący operacje technologiczne takie jak szyki, szczeliny i kieszenie.

Narzędzie DimXpert Wymiarów jest dostępne w menedżerze właściwości PropertyManager Wymiar. Użytkownik wybiera krawędź operacji do zwymiarowania, a DimXpert Wymiarów stosuje wszystkie skojarzone wymiary w tym widoku rysunku dla danej operacji.

Narzędzie DimXpert Wymiarów różni się od narzędzia Autowymiarowanie , ponieważ DimXpert Wymiarów:
 • Rozpoznaje szyki (wymiary liniowe i biegunowe z ilością wystąpień) oraz otwory z pogłębieniem stożkowym.
 • Daje przewidywalne wyniki. Na przykład: jeżeli wybierzemy krawędź w narzędziu DimXpert Wymiarów, zwymiarowana zostanie tylko operacja reprezentowana przez tą krawędź. W przypadku autowymiarowania można uzyskać niepożądane wymiary w kilku operacjach.
Kiedy używamy DimXpert Wymiarów dla zwymiarowania szyku otworów, może pojawić się komunikat że objaśnienie otworu nie będzie aktualizowane przy zmianach parametrów operacji, do których się odnosi. Jeżeli szyk otworów nie został utworzony jako szyk otworów z Kreatora otworów, wszelkie zmiany dokonane w modelu nie będą uaktualnione w objaśnieniu otworu.

Stosowanie wymiarów przy użyciu DimXpert

Aby zastosować wymiary przy użyciu narzędzia DimXpert Wymiarów, należy:

 1. W rysunku kliknąć Inteligentny wymiar Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif lub Narzędzia > Wymiary > Inteligentny.
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w obszarze Pomocnicze narzędzia wymiarowania, kliknąć DimXpert Wymiarów .
 3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager, jeżeli wybrano:
  • Wg wierzchołka/środka otworu, należy wybrać wierzchołek w widoku rysunku.
  • Wg wyboru, należy wybrać krawędź dla wartości X i Y.
  Można również przeciągnąć bazowy początek układu współrzędnych datum_origin.gif do wierzchołka, środka otworu lub wirtualnego punktu przecięcia utworzonego przez krawędzie wybrane w Wg wyboru.
  drawing_dimxpert_selections.gif
  Wierzchołek i operacja technologiczna (otwór szyku otworów)
 5. W obszarze graficznym wybrać operację technologiczną do zwymiarowania.
 6. Powtórzyć według potrzeb krok 5 w odniesieniu do innych operacji technologicznych.
 7. Kliknąć PM_OK.gif.
  drawing_dimxpert_fourth.gif
  Zarówno szyki otworów, jak i otwór środkowy zostaną zwymiarowane.