Xpert - Informacje ogólne

Narzędzia SOLIDWORKS Xpert pomagają początkującym użytkownikom używać SOLIDWORKS jak eksperci bez konieczności rozumienia szczegółów oprogramowania. Narzędzia Xpert obsługują szczegóły funkcji oprogramowania. Przy użyciu Xpert można się skupić na intencji projektu podczas gdy Xpert skupia się na tym co oprogramowanie powinno zrobić, aby ją osiągnąć.

Narzędzia Xpert mogą:

  • Rozumieć, wybrać i zastosować ustawienia i kombinacje funkcji, które działają najlepiej w pewnych sytuacjach.
  • Zarządzać złożonymi interakcjami takimi jak te pomiędzy operacjami typu zaokrąglenia i pochylenia.
Narzędzie Xpert Opis
Ocena wydajności Narzędzie Ocena wydajności (przedtem AssemblyXpert) analizuje wydajność złożeń i sugeruje możliwe działania, których podjęcie poprawi wyniki.
DimXpert Wymiarów dla rysunków

DimXpert Wymiarów stosuje wymiary w rysunkach w sposób całkowicie definiujący operacje technologiczne takie jak szyki, szczeliny i kieszenie.

DimXpert Wymiarów dla części

DimXpert Wymiarów dla części stanowi zbiór narzędzi, służących do stosowania wymiarów i tolerancji do części, zgodnie z wymogami ASME Y14.41-2003 i ISO 16792:2006.

DraftXpert Pochyleń DraftXpert Pochyleń zarządza tworzeniem i modyfikowaniem pochyleń płaszczyzny neutralnej.
FeatureXpert Operacji FeatureXpert Operacji zarządza interakcjami pomiędzy operacjami zaokrąglenia i pochylenia kiedy operacje nie powiodą się.
FilletXpert Zaokrągleń

FilletXpert Zaokrągleń zarządza, organizuje i zmienia kolejność zaokrągleń o stałym promieniu.

MateXpert Wiązań MateXpert Wiązań identyfikuje problemy dotyczące wiązań w złożeniach.
SketchXpert Szkiców SketchXpert Szkiców rozwiązuje konflikty w przedefiniowanych szkicach i proponuje ewentualne zestawy rozwiązań.