DimXpert Wymiarów dla części

DimXpert Wymiarów dla części stanowi zbiór narzędzi, służących do stosowania wymiarów i tolerancji do części, zgodnie z wymogami normy ASME Y14.41-2003 oraz ISO 16792:2006. Tolerancje te można następnie wykorzystać za pomocą narzędzia TolAnalyst do wykonywania analiz stosu w złożeniach lub w późniejszej produkcji sterowanej komputerowo (CAM), w innych analizach tolerancji lub aplikacjach metrologicznych.

Należy ustawić Ogólny standard projektowania na ANSI (ASME) lub ISO w części Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Standard projektowania.


Operacje

W narzędziu DimXpert Wymiarów operacje oznaczają operacje technologiczne. Na przykład w środowisku projektowania CAD tworzona jest operacja „skorupy”, która stanowi odmianę operacji „kieszeni” w technologii produkcji.

Obsługiwane operacje technologiczne:

 • Dodanie
 • Chamfer
 • Stożek
 • Walec
 • Dyskretne typy operacji
 • Zaokrąglenie
 • Otwór z pogłębieniem walcowym
 • Otwór z pogłębieniem stożkowym
 • Otwór prosty
 • Okrąg przecięcia
 • Linia przecięcia
 • Płaszczyzna przecięcia
 • Punkt przecięcia
 • Wrąb
 • Płaszczyzna
 • Kieszeń
 • Szczelina
 • Powierzchnia
 • Szerokość
 • Kula