Użycie TolAnalyst

Aby zapewnić prawidłowość danych tolerancji, TolAnalyst wykorzystuje interfejs kreatora czteroetapowej procedury:

  1. Utworzenie pomiaru definiowanego jako liniowa odległość pomiędzy dwiema operacjami DimXpert Wymiarów.
  2. Utworzenie sekwencji złożenia, będącej uporządkowanym wyborem części złożenia, która ustanawia łańcuch tolerancji pomiędzy operacjami pomiaru. Ten "podzespół" nosi nazwę "uproszczonego złożenia".
  3. Zastosować powiązania do każdej części. Powiązania definiują sposób umieszczenia lub powiązania każdej części w uproszczonym złożeniu.
  4. Oszacowanie pomiarów.