DimXpert Wymiarów w złożeniach

Dostępne w dodatku SOLIDWORKS MBD.

Narzędzia DimXpert Wymiarów można używać w złożeniach.Aby użyć narzędzia DimXpert Wymiarów w złożeniach:

  1. Otworzyć złożenie.
  2. Kliknąć kolejno opcje Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu i skonfigurować różnorodne opcje narzędzia DimXpert Wymiarów, takie jak Tolerancja położenia i kształtu.
  3. Wstawić wymiary i tolerancje położenia i kształtu ręcznie, bądź automatycznie.
  4. Zapisać złożenie.

Po otwarciu złożenia nie będą wyświetlane wymiary DimXpert Wymiarów utworzone w częściach i podzespołach. W otwartym złożeniu będą wyświetlane tylko adnotacje DimXpert Wymiarów utworzone w otwartym złożeniu.