Dodaj lub aktualizuj styl

Dodaj lub aktualizuj styl

Należy wpisać nazwę, aby dodać nowy styl do bieżącego dokumentu. You can also choose an existing name.

Następnie należy wybrać jedną z poniższych opcji:
Aktualizuj wszystkie adnotacje połączone do tego stylu Wszystkie adnotacje używające wybranego stylu zostaną zaktualizowane o zmiany wprowadzone w wybranej adnotacji.
Przerwij wszystkie łącza do tego stylu Wszystkie łącza pomiędzy wybranym stylem a adnotacjami zostaną przerwane. Adnotacje zachowują atrybuty uprzednio zastosowane przez styl, chyba że zostaną następnie zresetowane do domyślnego stylu dokumentu.