Lista materiałów - Informacje ogólne

Można wstawić Listę materiałów do rysunków i złożeń.

Rysunek może zawierać Listę materiałów opartą na tabeli lub opartą na Excel Listę materiałów, ale nie obydwie.

Oparte na tabeli Listy materiałów są oparte na tabelach SOLIDWORKS i obejmują:

  • Szablony
  • Kotwice
  • Ilości dla konfiguracji
  • Czy elementy usunięte ze złożenia mają być zachowane
  • Wyświetlanie wartości zerowej
  • Wyłączenie komponentów złożenia
  • Trzymanie się kolejności złożenia
  • Kontrola numeru elementu
  • Zdolność do otwierania części i złożeń z tabeli. (Należy kliknąć wiersz prawym przyciskiem myszy i wybrać Otwórz<model> .)

Możemy określić rozpoczynający Numer elementu a następnie ustawić wartość Przyrostu, o którą numery elementów będą wzrastać.

Możemy zmienić tekst w każdej komórce przez dwukrotne kliknięcie i edytowanie na ekranie (wskaźnik zmienia się na , gdy znajdzie się on nad tekstem), ale jeżeli edytujemy dane generowane przez SOLIDWORKS (Numer elementu, Ilość itd.), przerwiemy łącze pomiędzy danymi a listą materiałów. SOLIDWORKS ostrzega użytkownika, kiedy edycja komórki może zerwać połączenie pomiędzy komórką a połączoną właściwością. W przypadku przerwania połączenia można je przywrócić poprzez usunięcie zawartości komórki.

Można uwzględnić szczegółowe listy elementów ciętych konstrukcji spawanej w LM.