Lista materiałów - Właściwości kolumny

Można przeglądać, zmieniać i wstawiać następujące właściwości kolumny listy materiałów (LM):

Dostosowana właściwość Można użyć edytora równania w celu zdefiniowania opartych na kolumnach obliczeń na komórkach LM
Równanie  
Jednostka miary Aby wskazać jednostki miary dla części na LM
Numer części  
Nr elementu  
Ilość Jeżeli dana LM nie zawiera jeszcze kolumny Ilość
Odniesienie komponentu  
Właściwości Listy elementów ciętych  

Aby uzyskać dostęp do list Typ kolumny i Nazwa właściwości, należy:

 • Kliknąć dwukrotnie górną część kolumny LM, tuż powyżej nagłówka kolumny.

Pojawi się okno dialogowe powyżej kolumny z listami Typ kolumny i Nazwa właściwości.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na dostosowaną właściwość

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na dostosowaną właściwość, należy:

 1. Wybrać Dostosowana właściwość z listy Typ kolumny.
 2. Wybrać dostosowaną właściwość z listy Nazwa właściwości.

Ustawianie nagłówek kolumny LM na równanie

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na równanie, które działa na komórkach kolumny LM, należy:

 1. Wybrać Równanie z listy Typ kolumny.
 2. Kliknąć Równanie .
 3. Wprowadzić równanie.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na jednostkę

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na jednostkę, należy:

 1. Wybrać Jednostka miary z listy Typ kolumny.
 2. Wybrać Jednostka miary z listy Nazwa właściwości.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na numer części

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na Numer części należy:

 1. Wybrać Numer części z listy Typ kolumny.
 2. Można zaznaczyć opcję Użyj podsumowania tytułu, aby wprowadzać numery części według nazwy podsumowania.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na numer elementu

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na Numer elementu należy:

 1. Wybrać Nr elementu z listy Typ kolumny.
 2. Wpisać pierwszy numer elementu w polu Początkowy.
  Numer elementu jest zwiększany co jeden, chyba że przyrost ten zostanie zmieniony.
 3. Wpisać przyrost numeru elementu w polu Przyrost.
 4. Można również zaznaczyć opcję Trzymaj się kolejności złożenia , aby ustawić kolejność elementów na rysunku zgodnie ze złożeniem, z którego został on utworzony.
  LM jest automatycznie aktualizowana po zmianie kolejności elementów w złożeniu. W przypadku komponentów z wieloma wystąpieniami na LM pierwsze wystąpienie pojawia się według kolejności, w jakiej figuruje w drzewie operacji FeatureManager. Kolejne wystąpienia zwiększają ilość.
  Gdy opcja Trzymaj się kolejności złożenia jest wybrana, nie można grupować, zmieniać kolejności ani sortować elementów na LM.
 5. Opcjonalnie można wybrać Nie zmieniaj numerów , aby zachować pierwotne numery elementów po zmianie kolejności wiersza.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na ilość

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na Ilość jeżeli dana LM nie zawiera jeszcze kolumny Ilość należy:

 1. Wybrać Ilość z listy Typ kolumny.
 2. Wybrać konfiguracje z listy Konfiguracje.

Ustawianie nagłówka kolumny LM na Odniesienie komponentu

Aby ustawić nagłówek kolumny LM na Odniesienie komponentu należy:

W Typ kolumny, wybrać Odniesienie komponentu.