Lista materiałów oparta na tabeli

Podstawowe informacje na temat Listy materiałów, patrz Lista materiałów - Informacje ogólne