Rozkładanie podzespołu lub konstrukcji spawanej w LM

Można rozkładać komponenty podzespołów lub konstrukcji spawanych na liście materiałów (LM).

Aby rozłożyć jeden lub kilka wybranych podzespołów lub części konstrukcji spawanych na LM, należy:

  1. Kliknąć lewy bok tabeli LM, aby wyświetlić kolumnę struktury złożenia w LM, jeżeli jest ona ukryta.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy jedną lub kilka wybranych komórek w kolumnie struktury złożenia, które zawierają zbiór podzespołów lub części konstrukcji spawanej .
  3. Wybrać Rozkładanie.


    Zmodyfikowane elementy zostaną oznaczone .
    Aby cofnąć jedno lub kilka rozłożeń, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie struktury złożenia LM, która oznacza rozłożone elementy i wybrać Przywróć restrukturyzowane komponenty.