Usuwanie numerów elementów LM z wiersza

Można ukryć numery elementów dla wierszy, które dodajemy do LM. Na przykład wiersze używane do obliczeń nie wymagają numerów elementów.

Aby usunąć numer elementu z dodanego wiersza, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie NR ELEMENTU i kliknąć Ukryj numer elementu.