Restrukturyzacja LM

Można restrukturyzować komponenty złożenia w tabeli LM bez wpływu na strukturę złożenia.

Można:
  • Rozkładanie podzespołów lub konstrukcji spawanych.
  • Łączenie wszystkich elementów, które są identyczne z wybranym elementem, jak np. części lub konstrukcje spawane na LM.
  • Przeciągnąć elementy z jednej komórki w kolumnie Struktura złożenia do innej w celu połączenia podobnych elementów i przeorganizowania hierarchii.
  • Wyświetlanie szczegółowych list elementów ciętych konstrukcji spawanej.
Aby przywrócić zrestrukturyzowane elementy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy modyfikowany element złożenia i wybrać Przywróć restrukturyzowane komponenty.

Rozkładanie podzespołów lub konstrukcji spawanych

Można usuwać indywidualne komponenty rodziców w ramach wciętej hierarchii LM, zachowując jednocześnie komponenty potomków poprzez rozłożenie elementów na LM. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórki w kolumnie Struktura złożenia LM, aby rozłożyć wybrane podzespoły lub konstrukcje spawane, usuwając je z wyświetlania LM.

W widoku komponentów LM z wcięciem kliknąć prawym przyciskiem myszy pierwszy podzespół w kolumnie Struktura złożenia LM i wybrać Rozkładanie.

Pierwszy podzespół zostanie rozłożony. W częściach przejść na dół kolumny Struktura złożenia.

Łączenie podobnych elementów

Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy komórkę w kolumnie Struktura złożenia LM, aby połączyć element w wybranej komórce ze wszystkimi identycznymi elementami na LM.

We wciętym wyświetlaniu komponentów LM kliknąć prawym przyciskiem myszy podkładkę w pierwszym podzespole i wybrać Połącz identyczne komponenty.

Wszystkie identyczne podkładki zostaną połączone z wybraną podkładką. Numery elementów i ilości zostaną zaktualizowane.

Aby oddzielić połączone elementy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy połączony element i usunąć zaznaczenie opcji Połącz identyczne komponenty.

Przeciąganie elementu w celu restrukturyzacji LM

Można łączyć podobne elementy lub przeorganizowywać je poprzez przeciąganie komponentów i podzespołów w kolumnie Struktura złożenia LM.

Można przeciągać:

  • Obiekty konstrukcji spawanej do obiektów konstrukcji spawanej lub części
  • Części lub złożenia do części lub obiektów
  • Części, obiekty lub złożenia do złożeń

Przywracanie restrukturyzowanych komponentów

Można przywracać jedną lub kilka zmian wprowadzonych na LM dla złożenia podczas rozkładania lub przenoszenia komponentów.

Aby przywrócić restrukturyzowane komponenty, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy zmodyfikowany element w kolumnie struktury złożenia LM i wybrać Przywróć restrukturyzowane komponenty.

Rozłożone komponenty Wybrać rozłożone komponenty do przywrócenia.
Usunięte komponenty Wybrać usunięte komponenty do przywrócenia.
Wybrać wszystko.
Usunąć wszystkie zaznaczenia.