Zmienianie ilości konfiguracji wyświetlonych w LM

Ilości LM są specyficzne dla konfiguracji.

Aby zmienić konfigurację, dla której wyświetlane maja być ilości, należy:

Z LM, dwukrotnie kliknąć nagłówek kolumny ilości.
  • Tylko dla części lub wciętych LM złożenia, wybrać różne konfiguracje do wyświetlania.

  • Dla LM najwyższego poziomu, zmodyfikować wybory z listy konfiguracji.