Okno dialogowe Opcje komponentu

Można ustawić opcje dla komponentów w LM, takie jak numery części, wyświetlanie komponentu potomka oraz jak obliczane są ilości.

Aby wyświetlić to okno dialogowe, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w kolumnie struktury złożenia LM i kliknąć Opcje komponentu.

Numer części

Określa sposób w jaki złożenie lub część jest wyszczególniona na Liście materiałów.
Nazwa dokumentu Nazwa części jest taka sama jak nazwa dokumentu.
Nazwa konfiguracji Numer części jest taki sam jak nazwa konfiguracji.
Połącz z konfiguracją rodzica (tylko dla konfiguracji wyprowadzonych.) Numer części jest taki sam jak nazwa konfiguracji rodzica.
Nazwa określ. przez użytkow. Numer części jest nazwą wpisaną przez użytkownika.

Komponent potomka

Tylko złożenia.

Pokaż Komponenty potomki mogą być wyszczególnione indywidualnie na LM, w zależności od właściwości LM wybranych podczas tworzenia LM.
Ukryj Podzespół pojawia się jako pojedynczy element na LM.
Promuj Konfiguracja złożenia jest rozłożona kiedy pojawi się ona na LM. Wszystkie jej komponenty potomki są promowane o jeden poziom.

Ilość

Wyszczególnia dostosowane właściwości dostępne dla obliczania ilości komponentu. Ilość jest obliczana jako wartość przypisana do dostosowanej właściwości pomnożona przez liczbę komponentów.