Sortowanie Listy materiałów

Aby sortować kolumny Listy materiałów, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w tabeli Listy materiałów i wybrać Sortuj.
  2. Edytować opcje w oknie dialogowym Sortuj zgodnie z poniższym opisem, a następnie kliknąć OK.

Aby powrócić do standardowego sortowania, należy:

  1. Kliknąć w lewym górnym narożniku tabeli.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager Lista materiałów, w części Numery elementów wybrać Trzymaj się kolejności złożenia .

Opcje sortowania

Kolejność Opcja Trzymaj się kolejności złożenia ustawia numery elementów w kolejności złożenia w drzewie operacji FeatureManager. W przypadku, gdy opcja Trzymaj się kolejności złożenia jest zaznaczona, należy zaznaczyć opcję Trzymaj się kolejności złożenia podrzędnego, aby uporządkować numery elementów według kolejności złożenia podrzędnego w drzewie operacji FeatureManager. Jeśli jest zaznaczona opcja Zapisywanie ustawień sortowania, ustawienia sortowania są zapisywane w szablonie LM.
W przypadku zaznaczenia opcji Trzymaj się kolejności złożenia inne opcje sortowania w oknie dialogowym Sortowanie są niedostępne.
Sortuj według Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako pierwszy stopień sortowania.
A następnie według Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako drugi stopień sortowania.
A następnie według Należy wybrać nazwę kolumny i Rosnąco lub Malejąco jako trzeci stopień sortowania.
Grupuj elementy Złożenia, Części, Inne. Należy wybrać jedną lub więcej kategorii, aby sortować wiersze według kategorii. Jeżeli wybierzemy więcej niż jedną kategorię, należy je uporządkować przez wybranie jednej i kliknięcie W górę lub W dół. Inne to dane zdefiniowane przez użytkownika (np. olej lub smar).
Metoda Wybrać Literowa lub Numeryczna. Literowa stosuje sortowanie alfanumeryczne od lewej do prawej, tak aby każda cyfra w obrębie każdego pola w kolumnie była sortowana. Numeryczna stosuje sortowanie numeryczne w oparciu o wielkość liczb. Jeśli używane są litery, jako dodatkowa metoda sortowania jest używane sortowanie alfanumeryczne.
Zapisywanie ustawień sortowania Zapisz bieżące ustawienia sortowania zapisuje bieżące ustawienia sortowania jako właściwość LM.
Numery elementów Nie zmieniaj numerów elementów . Należy wybrać, aby zachować numery elementów z wierszem konfiguracji.