Szablony listy materiałów

Szablon domyślny, bom-standard.sldbomtbt lub Bomtemp.xls dla list materiałów opartych na Excel, zawiera kolumny NR ELEMENTU, NUMER CZĘŚCI, OPIS i ILOŚĆ. Oprogramowanie SOLIDWORKS wypełnia kolumny w szablonie domyślnym automatycznie. Inne szablony dostarczone wraz z oprogramowaniem dodają następujące kolumny do formatu domyślnego:

Szablon LM Szablon LM opartej na Excel Kolumny dodawane do formatu domyślnego
bom-material.sldbomtbt Bomtemp-Material.xls MATERIAŁ
bom-stocksize.sldbomtbt Bomtemp-StockSize.xls WIELKOŚĆ ZAPASU
bom-vendor.sldbomtbt Bomtemp-Vendor.xls NR PRODUCENTA
bom-weight.sldbomtbt Bomtemp-Weight.xls CIĘŻAR
  Piping BOM Template.xls DŁUGOŚĆ CIĘTA
bom-all.sldbomtbt Bomtemp-All.xls NR PRODUCENTA CIĘŻAR WIELKOŚĆ ZAPASU MATERIAŁ

Aby możliwe było korzystanie z dodatkowych kolumn w tych szablonach, konieczne jest dodanie właściwości dostosowanych do części w złożeniu.

Szablon bom-circuit-summary.sldbomtbt dla LM rysunku trasy elektrycznej wyświetla zestaw kolumn specyficznych dla trasy a nie kolumny domyślne.